X

Varemottakskontroll

Hva er varemottakskontroll?
Pegasus Kontroll sine kontrollører sikrer at leverte varer stemmer mot leveranseseddel ved varemottaket. Ved kontroll på distribusjonsleddet kontrolleres varebeholdning før utkjøring eller underveis på leveranseruten. 

Pegasus Kontroll har lang erfaring og god kunnskap om varehåndtering og distribusjonskontroll og foretar kontroll i hele verdikjeden.

Kontrollen omfatter også kvalitetskontroll og holdbarhetskontroll. Våre kontrollører hjelper deg med å holde kontroll på vareflyten.

Hvorfor varemottakskontroll

Kontroll av vareflyten er vesentlig for å unngå svinn og dermed tap før varen kommer i butikken. Kontrollene er svært preventive og kan rettes mot både distribusjonsleddet og bedriftens egne ansatte.


Kontakt oss for mer informasjon om våre varemottakskontroller!